Wednesday, March 24, 2010

Amritwani :Sara Brahmand, Sara Sansaar ek sharir hai.Jab tak tum harek se apni ekta ka anubhav karte rahoghe,tab tak sabhi paristhitian tumhare paksh mein rahenghi

No comments:

Post a Comment