Thursday, March 18, 2010

Hai Prabh, mai narak ke dar se tari pooja karti hu to tu muje narak rupi aag mai jalde, agar swarg ke lobh ki leye tari seva karti hu to swarg ke dwar mare liye sada ke liye bandh kar do, lakin mai tari ko panekeliye tari bhakti karti hu to tu muje tare sunder swarup se vanchit nahi rahne dena

No comments:

Post a Comment