Sunday, March 21, 2010

Hai Gurudev

Hai gurudev daya na sagar nitya prathna aaj karu charan kamal ni seva karta karta jivan purna karu, gurudev aavo aaj padharo am jivan na aagainneye aagyan ne sisyani buddhi aave tame ujarone, malkantu a mukhdu guru nu muj nayanothi nehariya karu malkanta a mukhdamathi hari om hari om suneya karu, guru ne manohar murti jota nayanne asrudhara vahe a madhuriya bhareli murti aave hridaye vas kare, charan kamalne nirkhi nirkhi haiyu maru nachi rahe man na bhav batavu avu vanima chaturiya nathi, sankat sisya par aave to pal ma dodi aavo cho nij jan kaire raxa kaje ghadibhar ma aavo cho, hu das no das tamaro tuj bin koi nathi maru, saga sahodai sav swarthna ek saran sachu taru, nitya prathna aaj karu chu gurudev sarne lejo bhaktjano ne aapna vine bhavsagar tari dejo, hai gurudev…

No comments:

Post a Comment