Friday, March 26, 2010

Ghatwale baba kethe the ki Sashatkari purush Bramhalok tak ke jivo ki sahayta karte hai aur unhe yeh ehsas bhi nahi hone dete ki koi sahayta kar rah hai

No comments:

Post a Comment