Sunday, March 28, 2010

Apne ko nitya shant, prasann rakhna hi apne sare udyog, vyapar pasha, vriti aur udeshya bana lo. Is sansaar me tumhara param kartavy yahi hai

No comments:

Post a Comment