Sunday, March 28, 2010

na kisike liye dukh peda karo na dukhi ho , apne ko khojo , apna anand badavo aur dusro ko bhi anand do , apne sukh ke liye kisiko dukh mat do , dusaro ko sukh dene ke liye kudh dukhi hote ho to aapka jiwan safal hai

No comments:

Post a Comment